Biolaminaty – czy są już osiągalne na rynku

Słowa kluczowe:  opakowania biodegradowalne, opakowania kompostowalne, opakowania ekologiczne, folie biodegradowalne, folie kompostowalne, folie ekologiczne, laminowanie folii biodegradowalnych, laminowanie folii kompostowalnych,  biolaminaty, bioplastiki, opakowania foliowe w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, GOZ.   

 

       Aby projektować nowe czy przeprojektowywać istniejące już opakowania tak aby były one zgodne z zasadami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, uwzględnić musimy już dzisiaj, rozpoczynając ten proces to, jak będą one utylizowane, gdy po wykorzystaniu jako opakowanie staną się odpadem. Mówiąc inaczej, już na początku, zanim je wyprodukujemy musimy wiedzieć, do którego kubła ze śmieciami będzie można je wyrzucić tak, aby nadawały się do recyklingu lub kompostowania.

       Jednymi z bardziej złożonych struktur materiałów stosowanych powszechnie w opakowalnictwie są laminaty. Wykonane są one poprzez połączenie ze sobą dwóch lub więcej warstw różnych materiałów, w których zadruk z reguły znajduje się po wewnętrznej (rewersowej) stronie folii wierzchniej i w ten sposób umieszczony jest wewnątrz laminatu. „Schowanie” do wnętrza laminatu farb powoduje, że podczas zgrzewania materiału opakowaniowego gorące szczęki maszyny pakującej mają kontakt z czystą powierzchnią folii i nie przyklejają się do nich mikrocząsteczki farb czy lakierów. Taki sposób zadruku zabezpiecza też niezadrukowaną powierzchnię folii, gdy jest ona jeszcze nawinięta na rolce, przed kontaktem z farbami czy lakierami. Powierzchnia ta ma „później” bezpośredni kontakt z pakowanym produktem. Bardzo ważną cechą laminatów jest też fakt, że w jednym materiale sumują się właściwości poszczególnych ich warstw – właściwości barierowe, mechaniczne, wizualne, siły zgrzewu.

 

Czytaj dalej