Witamy na stronie Polskiej Izby Opakowań

Polska Izba Opakowańportal baner na PIOPolska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994 r. Izba jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. Członkostwo w Izbie uwierzytelnia firmę wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych. Jest organizatorem Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej i współorganizatorem konkursu na opakowanie PakStar. Przyznaje tytuły "Zasłużony dla przemysłu opakowań" oraz "Firma zasłużona dla przemysłu opakowań". Prowadzi portal informacyjny branży opakowaniowej pakowanie.info Izba jest także inicjatorem "Dnia Opakowań" (15 września). Prezesem Izby jest prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

 

 

 

Targi BIOEXPO - relacja

W dniach 6-8 października br. obyły się Targi Warsaw-Pack Międzynarodowe Targi BIO-EXPO w Nadarzynie. W targach tych brała również udział Polska Izba Opakowań. Nasi Członkowie wystawiali się zarówno na stanowisku zbiorowym PIO, jak i indywidualnie. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Wielu naszych członków jak i sympatyków odwiedziła nas na stoisku, gdzie prowadzono rozmowy biznesowe. Rozmówcy otrzymali również odpowiedzi na swoje pytania związane z ich bieżącymi działaniami.

 Odbyło się posiedzenie z okazji 100-lecia Wychowanków Kijowskiej (SWKPI). Stowarzyszenie to zostało ustanowione właśnie w tej samej sali reprezentacyjnej NOT co przed wojną. Stowarzyszenie skupiało Polaków absolwentów KPI, którym udało się uciec do kraju przed rewolucją bolszewicką. Jest wśród nich wielu wybitnych naszych rodaków – naukowców i działaczy gospodarczych działających naszej gospodarce, w tym w opakowalnictwie.

Stowarzyszenie, po wojnie zostało odtworzone w latach 70-tych, zostało uzupełnione o „młodych” absolwentów KPI. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz KPI, Prezes NOT Pani Ewa Markiewicz-Cudny oraz żyjący Członkowie SWKPI.