Witamy na stronie Polskiej Izby Opakowań

Polska Izba Opakowańportal baner na PIOPolska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994 r. Izba jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. Członkostwo w Izbie uwierzytelnia firmę wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych. Jest organizatorem Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej i współorganizatorem konkursu na opakowanie PakStar. Przyznaje tytuły "Zasłużony dla przemysłu opakowań" oraz "Firma zasłużona dla przemysłu opakowań". Prowadzi portal informacyjny branży opakowaniowej pakowanie.info Izba jest także inicjatorem "Dnia Opakowań" (15 września). Prezesem Izby jest prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

 

 

 

Targi TAROPAK - relacja

W dniach 26-28 września  br. odbyły się Międzynarodowe Targi Pakowania i Etykietowania na terenie MTP w Poznaniu.

Brała w nich udział Polska Izba Opakowań. Jej członkowie wystawiali się zarówno na stoisku zbiorczym PIO, jak i indywidualnie.

Polska Izba Opakowań wspólnie z MTP zorganizowała w dniu 27 września br. Konferencję Naukową pt.: „Opakowalnictwo dla rynku – trendy i kierunki zmian”. Swoje interesujące prezentacje przedstawiło sześciu prelegentów, w tym również przedstawicielka Ukrainy. Tematyka prezentowanych referatów obejmowała przede wszystkim zagadnienia kosztowe, recyklingu, tworzyw sztucznych, technik znakowania oraz produkcji opakowań szklanych. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających targi.

Podczas Targów w Poznaniu w dniu 27 września br. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań, które poprowadził Przewodniczący Rady PIO Pan mgr inż. Andrzej Kornacki. W trakcie posiedzenia Rady Prezes PIO prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk przedstawił bieżący problemy od czasu ostatniej Rady w dniu 22.06.br w firmie FANO w Warszawie.

Dyskutowano między innymi sprawy dostaw materiałów opakowaniowych, ich gwałtowanie wzrastające ceny, w tym także energii. Wskazano na potrzeby wsparcia instytutów badawczych, a także omówiono inne bieżący sprawy.

W trakcie prowadzenia Rady Prezes Izby zaproponował, aby w celu wspomożenia efektywności działania PIO, powołanie na funkcje Pełnomocnika Prezesa PIO dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Izby Pana mgr inż. Krzysztofa Niczyporuka. Zebrani Członkowie przy dwóch głosach wstrzymujących przyjęli tą propozycję do akceptującej wiadomości.

W ostatnie części Posiedzenia Rady zaproponowano, aby rozpocząć przygotowania do Walnego Zgromadzenia przedstawicieli w marcu przyszłego roku jak i ustalić termin posiedzenia Rady w miesiącu grudniu br.

Dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył, zgodnie ze Statutem PIO, rezygnację z pełnionej funkcji i na jego miejsce, zgodnie z listą wyborczą ostatnich wyborów dokooptowano Panią Agnieszkę Skłodowską  reprezentującą firmę ENTRO Holdings Sp. z o.o.